Pro uchazeče

Studium na česko - francouzské sekci Gymnázia Jana Nerudy

Obecné informace

Česko - francouzská sekce GJN je zaměřena na studium všeobecně vzdělávacích předmětů se zaměřením na francouzský jazyk a přírodovědné předměty.  Studium je šestileté a je zakončeno maturitní zkouškou. Při úspěšném absolvování maturitní zkoušky z francouzského jazyka a literatury obdrží student certifikát o dosažení jazykové úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce pro studium jazyků, který prokazuje jazykovou způsobilost ke studiu na univerzitách ve francouzsky mluvících zemích. Konkrétní informace o jednotlivých předmětech vyučovaných ve francouzském jazyce najdete v kategorii Bilingvní sekce/Studium.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška probíhá ve dvou fázích:

5.ročník 
Písemná a ústní maturitní zkouška z francouzského jazyka a literatury

6.ročník
Povinné zkoušky: státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury, písemná maturitní zkouška z matematiky
Povinně volitelné zkoušky: písemná a ústni maturitní zkouška ze 2 předmětů (výběr mezi fyzikou, chemií, dějepisem a zeměpisem)

Případné zkoušky z ostatních maturitních předmětů lze skládat v rámci nepovinné části maturitní zkoušky.

Přijímací řízení

Ke studiu na bilingvní sekci mohou nastoupit žáci, kteří úspěšně absolvovali 7 let povinné školní docházky. Přijímací zkoušku konají zpravidla žáci navštěvující 7.ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Přijímací zkouška na studium se skládá z písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky a testu všeoecých studijních předpokladů.

Pro přijetí ke studiu na bilingvní sekci není nutná a není vyžadována předchozí znalost francouzského jazyka. Vzhledem k intenzivní výuce francouzského jazyka zvládnou i začátečníci bez problémů studovat od 3. ročníku vybrané předměty ve francouzském jazyce.

Dny otevřených dveří ve školním roce 2015/2016 se uskuteční 11. 11. 2015 (GJN) a 7.1. 2016 (GJN). Organizační informace ke dni otevřených dveří bilingvní sekce budou zveřejněny na těchto stránkách.

Pro informace o studiu na bilingvní sekci pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Informace k přijímacímu řízení (termíny, přihlášky, vzorové testy) budou kompletně zveřejněny na strankách GJN v sekci Studium/Přijímací řízení nejpozději 31. 1. 2016.

 

Jindřich Koubek

 

  •