Akce

20 ans des sections bilingues

(article repris du site www.france.cz)

Les sections bilingues franco-tchèques ont fêté le 21 janvier 2011 leurs 20 ans.

Nées en 1990 dans une période propice à l’innovation, elles ont toujours le dynamisme de leur jeunesse. Les élèves du lycée Slave d’Olomouc, du lycée Jan Neruda de Prague, du lycée Pierre de Coubertin de Tábor et du lycée Matyáš Lerch de Brno étudient en langue française la littérature, l’histoire, la géographie, la physique, la chimie et les mathématiques et présentent ces disciplines à la « maturita » bilingue. Les équipes pédagogiques formées d’enseignants tchèques et français collaborent toujours avec leurs homologues slovaques sur ce projet d’excellence qui prépare les élèves aux meilleures études universitaires.

Les élèves, les enseignants et les proviseurs ont été reçus à la résidence pour déjeuner. Dans l’après-midi, les élèves de chaque lycée ont présenté à l’Institut français de Prague les spectacles qu’ils ont préparés à cette occasion.

 

20 let bilingvních sekcí

(článek převzatý z www.france.cz)

Česko-francouzské dvojjazyčné sekce oslavily 21.ledna 2011 20 let svojí existence.
 

Bilingvní sekce se zrodili v roce 1990 v období vhodném pro inovace a stále si zachovávají dynamiku z období svého zrodu. Studenti Slovanského gymnázia v Olomouci, Gymnázia Jana Nerudy v Praze, Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře a Gymnázia Matyáše Lercha v Brně studují ve francouzském jazyce literaturu, dějepis, zeměpis, fyziku, chemii a matematiku a skládají z těchto předmětů dvojjazyčnou maturitu. Týmy učitelů skládající se z českých a francouzských učitelů stále spolupracují se svými slovenskými kolegy na tomto výjimečném projektu, který připravuje žáky na nejlepší univerzitní studia.

Žáci, učitelé a ředitelé gymnázií byli přijati na rezidenci (Francouzské ambasády v Praze) na slavnostní oběd. V odpoledních hodinách představili žáci každého gymnázia ve Francouzském institutu představení, která si připravili pro tuto příležitost.


Fotografie z události a původní článek jsou k dispozici na http://www.france.cz/spip.php?article2865&lang=fr .

 

Na téže adrese je k dispozici projev Jeho Excellence pana Pierra Lévyho, velvyslance Francouzské republiky v ČR, který pronesl při této slavnostní příležitosti.

 


Program "Rok ve Francii"

Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze nabízí českým studentům na středních školách odjet studovat na rok na střední školu (lyceum) do Francie v rámci programu „Rok ve Francii“. 
Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti na českých středních školách, kterým je 15 až 17 let a kteří se učí francouzsky a ovládají další cizí jazyk (zpravidla angličtinu). Dalším předpokladem je také schopnost adaptovat se na nové prostředí, jiný typ i rytmus výuky, nový okruh spolužáků a v neposlední řadě také život v internátě školy. Po roce stráveném ve Francii se studenti domů vracejí vyzrálejší, „dospělejší“ a celkově samostatnější. I toto je jeden z cílů programu „Rok ve Francii“. Přihlašování do programu probíhá zpravidla během ledna nebo února.

Aktuální informace o programu včetně několika reflexí účastníků jsou k dispozici na http://www.ifp.cz/-Le-programme-Un-an-en-France- 

Pro více informací se prosím obracejte e-mailem na  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 


Přehled účastníků programu z řad studentů GJN

 

Příjmení a jméno

Třída GJN

Třída Francie

Partnerská škola

2010-2011

Pazderková Eva

3.C

2nde

Lycée Vannes

Polášková Anna

3.C

2nde

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

Sochorová Radka

3.C

2nde

Lycée Jacques Monod, St-Jean-de-Braye

Prštický Jan

4.C

1ère ES

Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon

2011-2012

Chrdlová Karolína

3.C

2nde

Lycée Jacques Monod, St-Jean-de-Braye

Mašátová Viktorie

3.C

2nde

Lycée Jacques Monod, St-Jean-de-Braye

Drábková Lucie

3.C

2nde

Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon

Luongová Nga

3.C

2nde

Lycée Hippolyte Fontaine, Dijon

Kopecká Kristýna

3.C

2nde

Lycée Camille Claudel, Blois

Šolaja Tamara

3.C

2nde

Lycée Camille Claudel, Blois

Lískovcová Karolína

3.C

2nde

Lycée Camille Claudel, Blois

Lizák Vladimír

4.C

1ère ES

Lycée Stendhal, Grenoble

Rejmíš Vojtěch

4.C

1ère ES

Lycée Emile Zola, Châteaudun

Trš Jakub

4.C

1ère S

Lycée Emile Zola, Châteaudun

Hečlová Klára

5.B

1ère L

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

2012-2013

Thu Huong Truong

3.C

2nde

Lycée Edmond Perrier, Tulle

Zabadalová Marie

3.C

2nde

Lycée Edmond Perrier, Tulle

Eliáš Vojtěch

3.D

2nde

Lycée Emile Zola, Châteaudun

Tvarůžka Lukáš

3.D

2nde

Lycée Emile Zola, Châteaudun

Blaháková Kristina

3.C

2nde

Lycée Jacques Monod, St-Jean-de-Braye

Čermáková Kateřina

3.C

2nde

Lycée Jacques Monod, St-Jean-de-Braye

Gretzová Aneta

3.D

2nde

Lycée Robert Schuman, Metz

Volfová Natálie

3.C

2nde

Lycée Friant, Poligny

Franková Alena

4.C

1ère ES

Lycée La Présentation Notre Dame, Saint-Flour

Žemlová Kristýna

4.C

1ère S

Lycée La Présentation Notre Dame, Saint-Flour

2013-2014

Klenerová Žofie

2.C

2nde

Lycée Cézanne, Aix-en-Provence

Moserová Natálie

2.C

2nde

Lycée Cézanne, Aix-en-Provence

Švrček David

3.D

1ère S

Lycée Václav Havel, Bègles

Tran Tomáš

3.C

1ère S

Lycée Václav Havel, Bègles

Štokrová Aneta

3.D

1ère ES

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

David Ondřej

3.D

1ère ES

Lycée Frédéric Mistral, Avignon

Bušková Natálie

3.C

1ère S

Lycée Janetti, St.Maximin-la-Sainte-Baume

Rošková Veronika

3.C

1ère S

Lycée Janetti, St.Maximin-la-Sainte-Baume

Cikhartová Marie

3.B

1ère ES

Lycée Voltaire, Orléans?


 
 

6ème édition des Olympiades centre-européennes de Sciences Po

Une compétition pour les 5ème et 6ème années (y compris les classes non bilingues). Les renseignements et inscriptions sur le site : http://college.sciences-po.fr/sitedijon/node/45

 

 

Překladatelský seminář /  Journées de la traduction

 

Překladatelský seminář pořádáme každý rok pro studenty 4.ročníku. Jeho cílem je seznámit se s různými metodami a technikami překladu a tlumočení. Součástí programu je také návštěva Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze spojená s ukázkami tlumočení a tlumočnického vybavení.

Les journées de la traduction sont organisées chaque année pour les éleves de la 4ème année. L'objectif des ateliers est de montrer et essayer de différentes formes et méthodes de la traduction et de l'interprétariat. Une visite du Département de la traduction de la Faculté de Lettres de l'Université Charles de Prague fait régulièrement partie du programme. Les élèves peuvent y observer en pratique les techniques de l'interprétation.


 

Školní rok 2010/2011 / Année 2010/2011

Překladatelská dílna – Tvorba titulků k filmu

 

V rámci překladatelského semináře organizovaného bilingvní sekcí v době od 10. do 12.listopadu byla mimo jiné nabídnuta 4.C i možnost naučit se, jakým způsobem se tvoří titulky k filmům.

Po krátké prezentaci metod a technik tvorby titulků bylo rozhodnuto, že bude přeloženo prvních dvanáct minut filmu Bertranda Bliera Připravte si kapesníky (1977). Každá skupina skládající se ze 2 až 3 žáků obdržela přesný úsek, se kterým měla pracovat.

Práce se skládala z několika částí. Nejdříve z poslechu, kdy žáci vybaveni sluchátky museli přepsat dialogy na papír. Potom teprve nastala ta pravá práce. Francouzský text bylo nutno přeložit do češtiny tak, aby byla respektována úroveň jazyka, smysl sdělení, ale také technické problémy spojené s titulkováním. Nakonec museli žáci přepsat titulky do titulkovacího programu, aby je bylo možné číst při promítání filmu.

Po třech hodinách usilovné práce jsme dospěli k velmi uspokojivému výsledku, a tak vás zvu k prohlídce, abyste mohli ocenit talent našich začínajících překladatelů.

Odkazy: http://www.youtube.com/watch?v=a_LLKVxi16Y

http://www.youtube.com/watch?v=ruiR6wcauYY


Johanna Bélondrade
 

Atelier de sous-titrage 

Dans le cadre des journées de la traduction organisées pour les 4C de la section bilingue du 10 au 12 novembre 2010, plusieurs ateliers ludiques leur ont été proposé, dont un atelier dédié au sous-titrage.

Après une brève présentation des besoins et techniques du sous-titrage, nous avons visionné un extrait d’une dizaine de minutes du début d’un film de Bertrand Blier, Préparez vos mouchoirs (1977). Puis, chaque groupe composé de 2 ou 3 élèves a reçu une séquence précise sur laquelle il devait travailler.

Le travail comportait plusieurs parties. En premier lieu, il s’agissait d’un travail d’écoute, et munis de casques, les élèves devaient faire la transcription écrite des dialogues. Dans un deuxième temps, on arrivait au véritable travail de traduction. De la transcription en français devait naître une traduction en tchèque, respectant non seulement les registres de langues, le sens global, mais également les contraintes techniques liées au sous-titrage. Enfin, les élèves devaient taper les sous-titres dans un programme de sous-titrage afin de pouvoir les lire avec le film.

Après près de 3 heures de travail, nous sommes arrivés à un résultat tout à fait satisfaisant, et je vous invite à suivre le lien ci-dessous afin d’aller apprécier vous-mêmes le talent de nos traducteurs en herbe !

Liens: http://www.youtube.com/watch?v=a_LLKVxi16Y

http://www.youtube.com/watch?v=ruiR6wcauYY

Johanna Bélondrade
 

Atelier de traduction de chanson

Le second atelier était consacré à la traduction d’une chanson. Dans un premier temps, une brève étude comparative du texte de la chanson La mauvaise réputation de G.Brassens et de sa traduction en tchèque, Špatná pověst, par J. Dědeček, a permis de définir quelques règles à respecter dans ce type d’exercice : les rimes, le rythme, les métaphores... Puis, les élèves ont écouté la chanson Qu’est-ce que t’en dis ? (http://www.youtube.com/watch?v=7KQz47Ren7k) de Francis Cabrel et, par groupes de deux, en ont proposé une traduction. 

 

Qu'est-ce que t'en dis?

Francis Cabrel
(extrait de l´album Les beaux dégâts, 2004)

Nos pas dans les mêmes empreintes
Vers les mêmes lendemains
Nos habits sur les mêmes cintres
Qu'est-ce que t'en dis ?

Nos couverts sur la même table
Nos corps dans le même bain
Nos châteaux dans le même sable
Qu'est-ce que t'en dis ?

Deux âmes jumelles, parallèles, assorties

Ça peut paraître sommaire ou banal
Oh, l'ordinaire parcours
Et si c'était au contraire au final ...

Nos héros sur la même estrade
Nos laisses sur le même chien
Nos portraits dans le même cadre
Qu'est-ce que t'en dis ?

Nos impers derrière la même porte
Et de qui aurions-nous besoin ?
Chacun dans la chaleur de l'autre
Qu'est-ce que t'en dis ?

Deux cœurs ordinaires, locataires, à crédit

Ça peut paraître sommaire ou banal
Oh, l'ordinaire parcours
Et si c'était au contraire au final
De l'amour

Dans nos passés tout cabossés
Dans nos petits cœurs d'occase
Lorsque se seront effacées les ardoises
On pourra s'offrir un répit
Un tapis de laine épaisse
Et en dessous ensemble enfouir
Nos éternelles promesses
Qu'est-ce que t'en dis ?

Et quand le monde devra disparaître
Vendu, fendu, mal en point
On nous aura oubliés peut-être
Qu'est-ce que t'en dis ?
Alors
Nos pas dans les mêmes empreintes
Vers les mêmes lendemains
Nos habits sur les mêmes cintres
Qu'est-ce que t'en dis ?

Deux âmes jumelles, parallèles, assorties

Ça peut paraître sommaire ou banal
Oh, l'ordinaire parcours
Et si c'était au contraire au final
De l'amour

Qu'est-ce que t'en dis ?
Qu'est-ce que t'en dis de l'amour ?
Qu'est-ce que t'en dis ? 


 


Co tomu říkáš?

Kroky ve stejných stopách,
Vstříc ke stejným zítřkům
Oděvy na ramínkách
Co tomu říkáš?
 
Příbory na jednom stole
Těla v jedné vaně
Stavíme zámky vzdušné
Co tomu říkáš?
 
Jsme jedna duše,spřízněné
 
Postavy jednoho filmu
Vodítka na jednom psu
Stejné obrazy v jednom rámu
Co tomu říkáš?
 
Pláště za stejnými dveřmi
A koho bude ještě potřeba?
Hřát jeden druhého slovy
Co tomu říkáš?
 
Jsme jedna duše,spřízněné
 
Zdá se to nepatrné a stručné
Ach,prostá procházka
A co jestli to bude opačně
O lásce
 
Ve zdrásavé minulosti
Naše srdce půjčena
Až bude břidlice setřena
Dovolíme si spočinout
Na huňaté dece z vlny
A tam společně nechat zmizet
Ty naše věčné sliby
Co tomu říkáš?
 
A až svět v černé díře zmizí
Prodaný a zlomený
My dva už pro něj nebudeme cizí
Co tomu říkáš?
 
Kroky ve stejných stopách,
Vstříc ke stejným zítřkům
Oděvy na ramínkách
Co tomu říkáš?
 
Příbory na jednom stole
Těla v jedné vaně
Stavíme zámky vzdušné
Co tomu říkáš?
 
Jsme jedna duše,spřízněné
 
Postavy jednoho filmu
Vodítka na jednom psu
Stejné obrazy v jednom rámu
Co tomu říkáš?
 
Pláště za stejnými dveřmi
A koho bude ještě potřeba?
Hřát jeden druhého slovy
Co tomu říkáš?
 
Jsme jedna duše,spřízněné
 
Zdá se to nepatrné a stručné
Ach,prostá procházka
A co jestli to bude opačně
O lásce
 
Andrea Rudićová,Magdalena Baramová 
 

Co ty na to?
 
Naše kroky ve stejných stopách
Směřují k dalším dnům
Kabáty na stejných skobách
Co ty na to?
 
Prostřeni na stejném stole
Naše těla leží dál
Dva vzdušné zámky v přítomnosti
Co ty na to?
 
Dvě stejné duše společně plují dál.
 
Může se zdát malicherný a hloupý
Náš příběh prožitý
A co když právě naopak už končí
 
Dva herci ve stejném sálu
Spojeni jedním snem.
Dva portréty ve stejném rámu
Co ty na to?
 
Naše šaty ve stejné skříni
Koho jiného bych měl chtít
Každý jsme v srdci toho druhého
Co ty na to?
 
Dvě prosté srdce bez sebe nejsou nic.
 
Může se zdát malicherný a hloupý
Náš příběh prožitý
A co když právě naopak už končí
Ten román.
 
Marek Djakoualno, Oskar Gottlieb. 
 

Co na to říkáš?
 
Kroky ve stejných stopách
Míří ke stejným dnům.
Vše na stejných ramínkách,
Tak co na to říkáš?
 
Jídlo na stejném stolku,
My ve stejné vaně,
Hrady ve stejném písku,
Tak co na to říkáš?
 
Naše nakřáplá minulost
Drží se v našich srdcích,
Když vymažeme naši zlost,
Vydechneme si přeci
 

Capucine Malaisé, Karolína Peterková 


 

David Brochot

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL