Výtvarná výchova


SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÉM PROJEKTU NAKI – VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KULTURNÍ IDENTITY
NÁRODA SE ZAMĚŘENÍM NA MUZEA, GALERIE A ŠKOLA


Koncepce projektu Ministerstva kultury viz odkaz
www.mkcr.cz/assets/vyzkum-a-vyvoj/Koncepce_finalni_verze101108.doc
Program aplikovaného výzkumu a vývoje na rok 2011 vyhlášený Ministerstvem kultury ČR ve spolupráci s Katedrou výtvarné výchovy Ped FUK.
Muzejním partnerem projektu je UMP muzeum v Praze .  http://www.upm.cz/

Spolupráce je realizována s vybranými skupinami studentů GJN pod vedením Mgr. Simony Svatošové.
V Galerii Rudolfinum, která je součástí UPM, projekt bude probíhat v rámci aktuální výstavy KONTROVERZE .  viz   http://www.kontroverze.eu/ http://www.galerierudolfinum.cz/cs/page/galerie-rudolfinum

 
 

KONCEPCE VÝUKY VÝTVARNÉ VÝCHOVY
NA GJN

__________________

VYUČUJÍCÍ         SIMONA SVATOŠOVÁ      
            TOMÁŠ BÁRTA 

Výuka oboru VV je zaměřena na vizuální gramotnost studentů s důrazem na orientaci v kulturních kontextech moderního a současného umění.
 
Obsah je realizován formou skupinových či osobních projektů s možností výběru vhodných médií. Projekty jsou v souladu se ŠVP,
založeny na mezipředmětových vztazích a spolupráci s vyučujícími ostatních předmětů, např. francouzština, hudební obor, dějepis,
český jazyk,matematika aj.
 
Výuka je podporována spoluprací s řadou galerií, účastí v projektech muzejní pedagogiky (např. Artcrossing, NAKI).
 
Součástí plánu práce GJN jsou též větší projekty, do kterých se dobrovolně zapojují studenti GJN, např. studentská přehlídka animovaných filmů, soutěž na grafický vizuální styl GJN, krajinářský kurz, vizuální úprava stánku školy na přehlídce Schola Pragensis, studijní zájezdy.
 
Výtvarní pedagogové jsou aktivní v oblasti realizace RVP výtvarného oboru – účast na odborných seminářích, práce odborných lektorů,
autorské i skupinové výstavy, 
  

 
http://www.sparetime.cz/

Ve středu 14.září se 15 studentů třídy 3.C ( pod vedením Mgr.Simony Svatošové) v rámci výtvarné výchovy,
účastnilo workshopu současného umění ve Veletržním paláci, nazvaný „Utopie nad propastí“.
Součástí dílny byla prohlídka výstavy s komentářem vizuální umělkyně Dariny Alster
a diskuse se švýcarským umělcem a kurátorem Markem Divo. Studenti měli možnost
seznámit se s autentickým prostředím a rozmanitostí tvorby současných českých i zahraničních
umělců v prostorách Národní galerie. 
Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (foto 1.JPG)foto 1.JPG 695 Kb
Download this file (foto 2.JPG)foto 2.JPG 656 Kb
Download this file (foto 3.JPG)foto 3.JPG 773 Kb