INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
 
Pozvánky k přijímací zkoušce byly odeslány 29.3.2017 doporučeně s dodejkou.
 
K přijímací zkoušce je nutné přinést:

                                   1) Pozvánku od GJN
                                   2) Pozvánku Cermat
                                   3) Průkaz totožnosti (např. průkazka MHD, cestovní pas, fotografie žáka                                          
ověřená razítkem a  podpisem odpovědného pracovníka dosavadní školy, apod.)