Slovy autora o jednotném vizuálním stylu
Gymnázia Jana Nerudy


Dominantní prvek celého ID je čtverec, který i na tiskovinách, které nemají primárně čtvercový tvar, dominuje, např. jako symbol pro přehnutí, přiložení další vizitky, odstřihnutí apod. Aplikace jsou postaveny na principu čtvercových modulů, které lze libovolně kombinovat. Prakticky kdekoliv lze pracovat s dekorem složeným z loga - na tašky, papíry, obálky, CD, tapety apod. Moduly umožňují využívat jak značku, tak název školy, rok založení, GPS souřadnice apod., variant je neomezeně.

Cílem nebylo vytvoření pouhé značky, ale celého jednotného stylu s dalším využitím loga – množství variant, jeho skládání do mozaik, tapet, vzorků, aplikace do map, na předměty v mnoha variacích a v neposlední řadě i snadná identifikace, jednoduchost, originalita a zamapatovatelnost. Logo musí být trvanlivé a nadčasové i za několik desítek let.

Velkou výzvou pak bylo pomoci GJN vystoupit z řady podprůměrných ID ostatních středních škol a gymnázií, posunout jej k modernímu vizuálnímu stylu, čímž se škola od ostatních výrazně ozvláštní a bude působit více profesionálně.

Autorem je BcA. Tom Nečas / Garcy, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který prošel ateliéry Grafického designu a vizuální komunikace a Grafického designu a nových médií, absolvent GJN.


Články o novém ID publikovaly nejvýznamnější grafické portály designportal.cz a font.cz.


 


Garcy Vizu Artist
 www.garcy.net