Seznam inscenací dramatického souboru GJN    
Rok Název     Režie
           Sofokles - Antigona     K. Vetter
1950 Sofokles - Antigona     K. Vetter
1951 Večer Jana Nerudy
Satira do roku 1948
Večer B. Němcové
    K. Vetter
K. Vetter
K. Vetter
1952 Moliere - Škola manželů     K. Vetter
1953 W. Schakespeare - Jak se vám líbí?
V. K. Klicpera - Potopa světa
    K. Vetter
K. Vetter
1954 Broskvový květ - večer čínské poezie
Anonym - Mistr Petr Pleticha
    K. Vetter
K. Vetter
1955 J. Coctau - Růžové poupě
Moliere - Zdravý nemocný
    K. Vetter
K. Vetter
1956 Večer J. A. Komenského
H. von Kleist - Rozbitý džbán
Večer B.Němcové
Náš Tyl
    K. Vetter
K. Vetter
K. Vetter
K. Vetter
1957 J. K. Tyl - Čert na zemi     L. Novotný
1958 V. Panovová - Děvčata
V. K. Klicpera - Potopa světa
Anonym - Mistr Petr Pleticha
    L. Novotný
L. Novotný, K. Vetter
L. Novotný, K. Vetter
1959 A. Jirásek- Lucerna
V. Thiele - Zajatec osady pidižvíků
"Člověk - to zní hrdě"
E.Verhaeren - Filip II.
    L. Novotný
J. David
L. Novotný
L. Novotný
1960 Večer B. Němcové
B. Brecht - Strach a bída III.říše
Večer světové moderní poezie
    J. David
L. Novotný
L. Novotný
1961 C. Goldoni - Lhář     L. Novotný
1962 "Z tvé číše, Ameriko"
A. M. Swinarski - Alcestin návrat
    L. Novotný
L. Novotný
1963 C. Goldoni - Lhář
Komedie o Honzíčkovi a Františce
Španělská kantiléna - večer poezie F. G. Lorcy
    L. Novotný
J. Kultová
L. Novotný
1964 Dívka a čtyřlístek - večer poezie F. Šrámka
Večer bratří Čapků
    L. Novotný
J. Kultová
1965 "Psáno do mraků" - 20. výročí osvobození
J. Neruda - Prosté motivy, Prodaná láska
    L. Novotný
L. Novotný
1967 J. Seifert - Světlem oděná
N.V.Gogol - Ženitba
    L. Novotný
L. Novotný
1968 50. výročí Československa
G. B. Shaw - Pygmalion
    L. Novotný
L. Novotný
1970 Moliere - Tartuffle     L. Novotný
1971 J. A. Komenský - Labyrint světa
A. S. Puškin - "A dlouho milovat mne bude lid"
F. M. Dostojevskij - z poezie
    L. Novotný
L. Novotný
L. Novotný
1972 C. Goldoni - Poprask na laguně     L. Novotný
1973 C. Goldoni - Poprask na laguně
J. a K. Čapkové - Zeživota hmyzu
    L. Novotný
L. Novotný
1974 Kasaři     L. Novotný
1977 J. K. Tyl - Strakonický dudák     L. Novotný
1978 60 let svobodného Československa - pásmo poezie     L. Novotný
1979 Lidové hry vánoční     L. Novotný
1980 Dokument - pásmo k 35. výročí osvobození     L. Novotný
1981 C. Goldoni - Treperendy
Poběhněte, poslechněte - vánoční poezie
    L. Novotný
L. Novotný
1983 V. K. Klicpera - Berounské koláče, Veselohra
na mostě
    L. Novotný
1984 J. Lada - O Ance a Petrovských     L. Novotný
1985 Nesmírný krásný život - pásmo poezie     L. Novotný
1986 Pastýři, pospěšte - vánoční lidová hra     A. Valšubová
1987 C. Goldoni - Poprask na laguně
Na Vánoce dlohý noce
    A. Valšubová
A. Valšubová
1988 W. Schakespeare - Veselé paničky windorské     A. Valšubová
1989 Moliere - Zdravý nemocný     A. Valšubová - Plášková
1990 Vítání jara - pásmo lidové poezie
Blázni krásní - středověké studentské drama

F. Nepil - Noc a skála
    A. Plášková
V. Kubíková,
K. Štěpánková - Taberyová
V. Kubíková
1991 "Vším jsem byl rád" - ke 100. výročí úmrtí J. Nerudy
Polapená nevěra
    V. Kubíková
A. Plášková
1992 J. Kozák - Kdosi brousí nad Paďousy     V. Kubíková
1993 J. Lada - O Ance a Petrovských     V. Kubíková
1994 C. Goldoni - Treperendy     V. Kubíková
1995 C. Goldoni - Treperendy     V. Kubíková
1996 J. Drda - Dalskabáty, hříšná ves     V. Kubíková
1997 P. de Beaumarchais - Figarova svatba     V. Kubíková
1998 J. K. Tyl - Všecko vyjde na jevo
F. Nepil - Noc a skála
    V. Kubíková
V. Kubíková
1999 O. Wilde - jak je důležité míti Filipa     V. Kubíková
2000 Cesta tří Marií - velikonoční hra
Račte naslouchati - žákovský středověk
F.Šamberk - Jedenácté přikázání
    V. Kubíková
V. Kubíková
V. Kubíková
2001 Oyez, oyez, bonnas gens!     V. Kubíková
2002 C. Goldoni - Sluha dvou pánů     V. Kubíková
2003 J. Drda - Hrátky s čertem     V. Kubíková
2004 Pocta Janu Nerudovi ke 170. výročí narození   V. Kubíková
2005 J. a K. Čapkové – Ze života hmyzu   V. Kubíková
2006 J.B. Thomas – Charleyova teta   V. Kubíková
2007 C. Goldoni - Lhář   V. Kubíková
2008 Z. Kolář – Zapeklitá komedie   V. Kubíková
2009 O. Wilde – Ideální manžel   V. Kubíková
2010 C. Goldoni - Treperendy   V. Kubíková
 2011 V.K.Klicpera - Hadrián z Římsů                                                                           V. Kubíková
 2012  Moliére - Zdravý nemocný                                                                                   V. Kubíková
 2013  Stopard - Na flámu                                                                                                V. Kubíková
 2014   O. Wilde Jak je důležité míti Filipa                                                                   V. Kubíková
 2015 J. Lada - O Ance a Petrovských                                                                            V. Kubíková
 
Od založení působili v divadelním souboru mj. tito studenti GJN:
  Kateřina Besserová
  Táňa Fischerová
  Kateřina Frýbová
  Saskia Haisová - Burešová
  Jaromír Hanzlík
  Jan Hartl
  Barbora Hrzánová
  Zora Jandová
  Klára Jerneková
  Ondřej Kepka
  Naďa Konvalinková
  Zuzana Mixová
  Milan Neděla
  Vít Olmer
  Aleš Procházka
  Filip Renč
  Milena Steinmasslová
  Jiří Strach
  Martin Stropnický
  Martin Štěpánek
  Petr Štěpánek
  Kristýna Štěpánková - Taberyová
  Jiří Štěpnička
  Jan Tříska
  Jiří Valšuba
  Marek Vašut
  Jan Vedral
  Jiří Vejražka
  Brigita Zlámalová
 
Již před vznikem souboru mělo gymnázium rozvinutou kulturní tradici.
Mezi dřívější absolventy patřili mj. tito dramatičtí umělci:
  Jiří Frejka
  Ferenz Futurista
  Miloš Nedbal
  Teodor Pištěk
  Josef Rovenský
  Vladislav Vančura
 

 

Attachments:
FilePopisFile size
Download this file (seznam inscenací dramatického souboru GJN.doc)SEZNAM INSCENACÍ DIVADELNÍHO SOUBORU 120 Kb