Festival frankofonního divadla, Bělehrad


17. - 19. dubna 2014

Naši studenti francouzského divadelního souboru pod vedením prof. Christelle Pagani a další dvě české divadelní skupiny se zúčastnili divadelního festivalu v Bělehradě. Jejich představení « Tracyho tygr », upraveno podle novely Williama Sarroyana, bylo oceněno prvním místem a cenu pro nejlepšího herce získal za své dvě role, které ve hře ztvárňuje, Marek Šedivý z 6.C !

Během tohoto pobytu v Bělehradě se studenti setkali s dalšími studenty, kteří přijeli ze Srbska, Chorvatska, Černé Hory, Makedonie a Rumunska a také navštívit a poznat město. Studenti byli také přijati velvyslancem Francie v Srbsku, panem François-Xavier Deniau.

Fotogalerie

Festival de théâtre lycéen francophone de Belgrade


17-19 avril 2014


Les élèves de l’atelier théâtre en français ont participé, ainsi que deux autres troupes tchèques, au festival de Belgrade. Leur pièce Le tigre de Tracy, adaptée de la nouvelle de William Sarroyan a été récompensée par le Premier Prix ! Et Marek Šedivy a aussi obtenu le Prix du meilleur acteur pour les deux rôles qu’il incarne dans la pièce !
Pendant ce séjour à Belgrade, les élèves ont pu rencontrer d'autres lycéens venus de Serbie, Croatie, Monténégro, Macédoine et Roumanie et découvrir Belgrade. Ils ont aussi été reçus par M. l'ambassadeur de France en Serbie François-Xavier Deniau.

Činnost divadelního souboru česko-francouzské sekce podporuje Magistrát hl. města Prahy, Francouzský institut v Praze a Sdružení přátel česko-francouzské sekce Gymnázia Jana Nerudy, o.s.