MARDI GRAS 2014


Mardi 26 février, la section bilingue du lycée jan Neruda, a organisé Mardi gras, ce qui est une tradition française. Cette année, le thème choisi par le groupe d’enseignants de la section bilingue était « le cirque ». Les élèves de la première à la quatrième année ont donc eu 3 semaines pour préparer un spectacle en lien avec ce thème.

Leurs créations ont été présentées à Aula mardi matin devant un jury composé d’enseignants de la section bilingue ainsi que d’un élève de 4ème année, actuellement scolarisé en Avignon dans le cadre du programme « Un an en France ».

Les critères retenus pour noter les performances étaient la professionnalité du spectacle (organisation sur scène et langue française), l’originalité du spectacle (intérêt des productions présentées et originalité) et enfin une catégorie pour la meilleure affiche présentant le programme.

Les gagnants sont :

  • la 3ème C (groupe S2) pour la professionnalité du spectacle,

  • la 4ème C (groupe S1) pour l’originalité du spectacle présenté,

  • la 1ère C (groupe S1) pour la meilleure affiche.

Des diplômes ont été remis en personne à chacun des gagnants.

Masopustní úterý

V úterý 26.února zorganizovala francouzská sekce gymnázia Jana Nerudy Masopustní úterý, které je jedním z tradičních francouzských svátků. V tomto roce vybrali zástupci vyučujících bilingvní sekce téma « cirkus ». Studenti prvních a čtvrtých ročníků tak měli 3 týdny na přípravu představení na toto téma.

V den konání samotné akce tak studenti představili svoje nacvičená představení před porotou složenou z vyučujících francouzské sekce a jedním studentem ze čtvrtého ročníku, který je jinak aktuálně v Avignonu díky programu « Rok ve Francii ».

Kritéria pro hodnocení jednotlivých představení byly « profesionalita představení » (neboli organizace a samotné vystupování na scéně a úroveň francouzského jazyka), « originalita » (hlavní myšlenka, kostýmy…), a nakonec také byla vyhlášena samostatná kategorie « nejlepší plakát ».

Vítězi se stali :

3C (skupina S2) v kategorii profesionalita představení

4C (skupina S1) v kategorii originalita

1C (skupina S1) v kategorii nejlepší plakát

Diplomy byly uděleny každému z výherců.