INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY

Informační den Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 23. listopadu 2013 od 9:00 do 16:00 hodin v areálu UK v Praze na Albertově. Smyslem této akce je poskytnout uchazečům o studium informace o studijních možnostech, které nabízíme na všech sedmnácti fakultách UK.      

Program akce včetně doprovodného programu a propagační plakát naleznete na adrese: www.informacniden.cuni.cz

Plakát ke stažení naleznete na: http://ipc1.cuni.cz/kestazeni/plakatid2013.png