Obory vzdělání na Gymnáziu Jana Nerudy


      VŠEOBECNÉ STUDIUM – šestileté  pro žáky ze 7. třídy ZŠ    Učební plán

Podle nového Školního vzdělávacího programu se třídy (původně přírodovědná a humanitní) vyučují podle společného programu. Orientace přírodovědná či humanitní se rozliší až ve vyšších ročnících.   

      DVOJJAZYČNÉ ČESKO-FRANCOUZSKÉ STUDIUM – šestileté  pro žáky ze 7. třídy ZŠ     Učební plán
       
Ve dvojjazyčných česko-francouzských třídách si žáci v průběhu 1. a 2. ročníku pod vedením francouzských a českých učitelů osvojí francouzštinu. Její předběžná znalost se nepředpokládá. Cílem není pouze jazyková příprava, ale následné studium odborných předmětů ve francouzštině. Od 3.ročníku jsou francouzsky vyučovány matematika, fyzika, chemie, zeměpis a dějepis. Druhým povinným cizím jazykem je od 3. ročníku angličtina. Žáci těchto tříd jsou připravováni tak, jak vyplývá z koncepce pro studium na českých vysokých školách, popřípadě na vysokých školách v zahraničí.           
                                                                                                                                                                                       
 

Od školního roku 2012/2013 GJN osmileté studium s hudebním zaměřením již neotevřelo. Toto studium přešlo pod nově vzniklé gymnázium s názvem Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy.

                                                                                                           

V roce 2005 získalo GJN prestižní ocenění „Českých 100 nejlepších“ (CZECH 100 BEST).
 Bylo zařazeno mezi 100 nejlepších firem v ČR.

 Ve školním roce 2010-2011 se Gymnázium Jana Nerudy umístilo na 2.místě mezi všemi
 středními školami v ČR ve výsledcích státní maturitní zkoušky.

 Česko-francouzská sekce Gymnázia Jana Nerudy se dostala mezi prvních osm škol na světě,
 které se mohou pyšnit certifikátem kvality LabelFrancEducation.

 V roce 2012 GJN opět získalo prestižní ocenění „Českých 100 nejlepších“ (CZECH 100 BEST)
  a bylo zařazeno mezi 100 nejlepších firem v ČR.