INFORMAČNÍ DEN UNIVERZITY KARLOVY
V sobotu 10.11.2012 se uskuteční tradiční Informační den Univerzity Karlovy v Praze - návštěvníci dostanou informace o možnostech studia na všech sedmnácti fakultách UK.