DEN VĚDY NA PRAŽSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Scientia Pragensis pořádá 23.11.2012 DEN VĚDY (ČVUT, ČZU, UK, VŠE, VŠCHT).
- budova VŠE, nám.W.Churchilla 4, Praha 3
- 9:30-16:00 hod.
- vstup volný
- PŘITAŽLIVĚ, ZAJÍMAVĚ, NETRADIČNĚ - VĚDA ZBLÍZKA