Žádost o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce


Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené ročníkové vysvědčení a vysvědčení o maturitní zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“.

Žádost je třeba podat v sekretariátu školy na formuláři - tel.: 257 404 810 nebo v naskenované podobě (jpg, pdf)na email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU ROČNÍKOVÉHO VYSVĚDČENÍ


ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ.

Současně s odesláním žádosti o vydání stejnopisu je třeba uhradit poplatek ve výši 100 Kč za jeden stejnopis do pokladny školy. Při nezaplacení poplatku nebude stejnopis vydán.
Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Jakmile bude stejnopis připraven k vyzvednutí, budete kontaktováni na telefon
uvedený v žádosti.

Stejnopis ročníkového vysvědčení vystavujeme od školního roku 1988/1989.
Stejnopis maturitního vysvědčení vystavujeme od školního roku 1973/1974.

Pokud potřebujete vysvědčení z předchozích let, kontaktujte Archiv hl. m. Prahy.

Archiv nevydává kopie původního vysvědčení, ale pouze opis či výpis z původní dokumentace škol.

Více informací zde.

 

Výpis známek (od šk. r. 2007/2008)  z jednotlivých ročníků je možné zaslat na email ve formátu pdf. 

Kontakt Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo 257 404 810.