Legislativa

05.11.2012

Pan prezident tak definitivně stvrdil podobu maturitní zkoušky na příští dva roky.

Společná (státní) část maturitní zkoušky se tak bude konat povinně ze dvou předmětů – českého jazyka a literatury a jedním z dvojice matematika / cizí jazyk. Na rozdíl od předchozích ročníků bude mít maturitní zkouška ve společné části pouze jednu úroveň obtížnosti. Změna se dotkne i hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, jejichž hodnocení budou po roce opět provádět hodnotitelé jmenovaní ředitelem školy.

Stránky se budou ve smyslu novely průběžně aktualizovat