Informations pratiques

Adresse


Gymnázium Jana Nerudy, section bilingue franco-tchèque
3, rue Hellichova
118 00 Prague 1 - Malá Strana
République tchèque

Direction

PhDr. Zuzana Wienerová, proviseur
Tél. +420 257 404 812
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

RNDr. Jaromír Kekule, coordinateur de la section bilingue du Lycée Jan Neruda
Tél. +420 257 404 844
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Equipe pédagogique

Professeur Matière(s) enseignée(s) Classes enseignées E-mail Téléphone
257 404 8xx
Akselrodová Zdenka, Mgr. (Ak) Français 1.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Blechová Jaroslava, Mgr. (Bl) Français 2.C, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 36
Bludská Markéta, RNDr. (Bd) Chimie 2.C, 3.C, 4.C, 6.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 29
Brochot Kateřina, Mgr. (Bk) Mathématiques - - -
Buffard Alice (Bf) Français 1.C, 1.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Černá Hana, Mgr. (ČH) Mathématiques - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript -
Guellaoui Věra, Mgr. (Gu) Français 1.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Hubáčková Lenka, Mgr. (Hu) Histoire 3.C, 4.C, 5.C, 5.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Kekule Jaromír, RNDr., Ph.D. (Ke) Physique, Mathématiques 3.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 44
Koubek Jindřich, Ing., Ph.D. (Kj) Physique 4.C, 5.C, 5.D, 6.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 21
Kučerová Magdalena, Mgr., Ph.D. (Ku) Français 4.C, 5.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Maršálek Marie-Anne (Mm) Français 2.C, 5.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Pagani Christelle (Pg) Français 5.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Parobková Jana, RNDr. (Pb) Chimie 1.A, 1.C, 1.D, 5.C, 5.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 30
Plášková Alena, Mgr. (Pá) Histoire 6.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Robbe Raphaël (Ro) Mathématiques 4.C, 5.C,  5.D, 6.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 40
Šantrůčková Marie, RNDr. (Ša) Géographie 6.C Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38
Tomeš Jaroslav, Mgr. (To) Education physique et sportive, Géographie 1.C, 1.D, 3.C, 5.A, 5.C, 5.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 32
Wienerová Zuzana, PhDr. (Wi) Histoire 2.A, 2.B Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 12
Zápotocká Zdeňka, PhDr. (Zá) Français 2.C, 3.C, 5.D Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 39
Zátorský Agnès (Zt) Français 3.C, 4.C, 5.A, 5.B Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 38


Classes et professeurs principaux

1.C Mgr. Petr Ducháček
1.D RNDr. Jana Parobková
2.C PaedDr. Ludmila Pipková
3.C RNDr. Markéta Bludská
4.C Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
5.C Mgr. Jaroslav Tomeš
5.D PhDr. Zdeňka Zápotocká
6.C Ing. Jindřich Koubek, Ph.D.


Présentation de l'équipe pédagogique de la section bilingue

Zdenka Akselrodová

Maître ès lettres à la Faculté des lettres de l’Université Charles de Prague
Spécialisation : Français – Russe
Membre d’ Echanges internationaux (auteur du projet Rencontres francophones)
Membre de l’ Association des professeurs de français en République tchèque (présidente de l’Association dans les années 90)
Membre de l’ Institut international de la Gestion mentale (formatrice en initiation à la Gestion mentale, collaboration au projet Socrates – Comenius Conaisens)
Stagiaire à l’Ecole normale supérieure à Saint Cloud en 1995 (dossier Evaluation des enseignants en République tchèque)
Chevalier de l’ordre des Palmes académiques
Loisirs : lecture (litérature classique), photographie, voyage

Markéta Bludská

Narodila se a vystudovala v Praze: gymnázium Špitálská , Přírodovědecká fakulta UK, obor organická chemie. Pak pracovala v laboratoři střediska výzkumu a vývoje ve Výzkumném ústavu antibiotik a biotransformací v Roztokách u Prahy. Chtěla si zkusit práci ve školství a tak se vrátila na PřF na Doplňkové pedagogické studium v oboru Učitelství chemie na středních školách. A ve školství zatím zůstala. Učila na gymnáziu Opatov a na gymnáziu Na Zatlance. Na GJN učí od roku 2004, od roku 2006 na její bilingvní sekci. Je externím pracovníkem Katedry učitelství a didaktiky chemie na PřF UK. Jako koordinátor pro chemii na SŠ spolupracuje na projektu „Žákovský pokus jako východisko pro výuku přírodních věd na školách aneb Věda není žádná věda“, který usiluje o posílení motivace žáků k hlubšímu zájmu o přírodovědné obory.Volného času zbývá málo. Věnuje ho rodině, vycházkám do přírody, sportu. Ráda lyžuje, pádluje, hraje volejbal, badminton či deskové hry, nejoblíbenějším dopravním prostředkem je kolo.

Elle est née et a étudié à Prague (Lycée Spitalska puis faculté des sciences naturelles de l’Université Charles (Univerzita Karlova), au département chimie organique). Elle a travaillé dans un laboratoire de recherche et développement dans le département Antibiotiques et biotransformations à Roztoky près de Prague. Par intérêt pour l’enseignement, elle s’est réinscrite à la faculté de pédagogie pour des études complémentaires de professeur de chimie en lycée. Elle a ensuite enseigné à Prague au lycée Opatov, puis au lycée Na Zatlance et depuis 2004 au lycée Jan Neruda. Après une formation en français, elle y enseigne (en français) dans la section bilingue depuis 2006. En plus de l’enseignement, elle travaille à la chaire d’enseignement et didactique de la chimie à l’Université Charles où elle coordonne l’enseignement dans les lycées et participe au projet « Les expériences des élèves comme moyen d’enseigner les sciences naturelles dans les écoles : La science, c’est pas si compliqué ! » qui doit motiver les élèves à s’intéresser aux domaines scientifiques. Comme il lui reste peu de temps libre, elle le consacre à sa famille, aux sorties dans la nature et au sport. Elle aime le ski, le canoë, le volley-ball, le badminton et les jeux de plateau. Son moyen de transport préféré est le vélo.

Kateřina Brochot

Hana Černá

Narozena během baby-boomu v 70. letech, vystudovala Gymnázium Jana Nerudy v Praze, českofrancouzskou sekci, a po studiu na vysoké škole promovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství biologie – matematika. Po škole strávila jeden rok cestováním a poté nastoupila na osmileté Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, na Žižkově, kde vyučovala matematiku a biologii, a byla třídním učitelem. Ve školním roce 2008/2009 přestoupila na Gymnázium Jana Nerudy v Hellichově ulici a začala vyučovat matematiku ve francouzštině na českofrancouzské sekci, kde působí doteď. Mezi její zájmy patří cestování, vysokohorská turistika, fotografování, sport všeobecně – zvláště bruslení na lyžích, plavání, jízda na kolečkových bruslích. Ráda chodí do divadla a na koncerty vážné hudby. Ráda jí a nesnáší kouření.

Elle est née pendant le baby-boom dans les années soixante-dix, a étudié au Lycée Jan Neruda a Prague, section franco-tchèque, et après les études à l´université a reçu le diplôme à la Faculté des sciences de l´Université Charles a Prague, spécialité enseignement de la biologie et des mathématiques. Après les études elle a passé une année en voyage et puis a commencé à travailler au Lycée Jan Neruda a Žižkov, ou elle a enseigné les mathématiques et la biologie, et a été le professeur principal. En 2008 elle est venue au Lycée Jan Neruda dans la rue Hellichova et a commencé à enseigner les mathématiques en français à la section franco-tchèque ce qu´ elle fait jusqu´à présent. Elle aime voyager, faire de grandes randonnées, faire des photos, faire du sport en général – surtout ski de fond-skating, natation, patins en lignes. Elle aime le théâtre et les concerts de musique classique. Elle aime manger et déteste fumer.

Věra Guellaoui

Po dokončení studia na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně odjela na roční stáž do Francie ( Toulouse). Po návratu pracovala jako překladatelka pro firmu Poclain Hydraulics. Později vyučovala francouzštinu na FaVU, na Akademickém gymnáziu a na Alliance Française v Brně . Do Francie se na roční pobyt vypravila ještě jednou, tentokrát učit francouzské studenty češtině na Univerzitě Paula Valéryho v Montpellier. Na gymnáziu s česko-francouzskou sekcí začala poprvé vyučovat v Olomouci (Slovanské gymnázium). Na Gymnáziu Jana Nerudy působí pátým rokem. Příležitostně se zabývá odbornými překlady. Čas mimopracovní věnuje malému synovi, četbě, vycházkám za kulturou a výletům do přírody.

Après avoir terminé ses études à la Faculté des Lettres de Brno, elle effectua un stage d’un an à l’Université de Toulouse le Mirail. A son retour, elle travailla comme traductrice pour l’entreprise Poclain Hydraulics. Puis elle enseigna le français dans différentes institutions à Brno: aux Beaux Arts, au Lycée Académique et à l’Alliance Française. Elle effectua ensuite un nouveau séjour d’une année en France, cette fois-ci pour enseigner la langue tchèque à l’Université Paul Valéry (Montpellier III). Sa toute première expérience dans une section bilingue franco-tchèque se fit à Olomouc, au lycée Slave. Elle enseigne depuis cinq ans au lycée Neruda. A l’occasion elle se livre à des traductions spécialisées. Le temps que le travail n’absorbe pas, c’est à son jeune fils qu’elle le consacre, ainsi qu’à ses loisirs: la lecture, les sorties culturelles, la randonnée.

Jaromír Kekule

Narozen v Kutné Hoře v roce 1978.
Vzdělání: Úspěšně absolvoval základní školu v Sázavě nad Sázavou a Gymnázium v Benešově, dále Matematicko-fyzikální fakultu UK – napřed magisterské studium učitelství (obor matematika-fyzika) a poté i doktorandské studium (obor Obecné otázky fyziky).
Praxe: Od roku 2001 učí na GJN fyziku, od roku 2005 učí matematiku v přípravných kurzech k přijímacím zkouškám na gymnázia, které v posledních letech organizuje.
Volný čas: Spolu se ženou se snaží pečovat o tři neposedné děti. Jinak je jeho velkým zájmem železnice (pozorování a fotografování provozu, návěstidel, závor, tratí, ...), dále jezdí na kole, dost chodí (většinou podél tratí), sem tam fotbal, …

à Kutná Hora en 1978.
Formation: École fondamentale à Sázava, Lycée de Benesov, Faculté de mathématiques et physique de l'Université Charles à Prague (specialité enseignement de la mathématique et de la physique).
Expérience professionelle: depuis 2001 il enseigne la physique au lycée Jan Neruda, depuis 2005 il enseigne les mathématiques dans les cours de préparation aux examens d'entrée au lycée. Actuellement, il les organise.
Temps libre: Avec son épouse, il s'occupe de trois enfants sémillants. Autrement il s'intéresse beaucoup aux chemins de fer (il observe et photographie circulation, lignes, sémaphores, barrières, …), il fait du vélo, des promenades (souvent le long des lignes de chemins de fer), de temps en temps il joue au football...

Jindřich Koubek

Narodil se roku 1980 v Kadani. Přes Chomutov a Strakonice časem doputoval Prahy, kde studoval dva roky na osmiletém Gymnáziu Jana Palacha a dva roky na pětiletém Gymnáziu Jana Nerudy (v bilingvní třídě). Odtud přestoupil na tříleté studium na Lycée Carnot v Dijonu (1997–2000). Následně se zajímal o fyzioterapii (na FTVS UK, 2000–2001), o filosofii (na ÚFAR, FF UK, 2001–2005), o chemii a fyziku (na Ústavu analytické chemie, VŠCHT Praha, 2002–2007), které jej v rámci fyzikálněchemického spektroskopického výzkumu zavedly opět do Francie (doktorát pod dvojím vedením, VŠCHT Praha / Université Paris Est – Créteil (LISA (CNRS), 2009–2011). Po návratu do ČR působil do r. 2014 jako odborný asistent u prof. Urbana na VŠCHT a zároveň se zajímal o pedagogiku (bakalářské studium Specializace v pedagogice na VŠCHT Praha, závěrečná práce vedena doc. Karlem Holadou, PedF UK). Na GJN působí jako učitel od roku 2014.

S radostí se od mládí rovněž věnuje fotografii, zazenu a vandrování v polohách mírných i strmých.

Il est né en 1980 à Kadaň. Après quelques péripéties en Bohême de l'Ouest et du Sud, il est arrivé à Prague et a passé deux années au lycée privé de Jan Palach, ensuite deux années au lycée Jan Neruda (section bilingue) pour continuer pendant trois ans au lycée Carnot à Dijon (1997-2000). Il a poursuivi des études de la kinésithérapie (Fac. du sport, Univ. de Charles, 2000-2001), de la philosophie (Fac. des Lettres, Univ. de Charles, 2001-2005), de la chimie et physique (ICT Prague, 2002-2007) qui l'ont amenés de nouveau en France dans le cadre d'une thèse en co-tutelle (2009–2011, à ICT Prague chez Prof. Štěpán Urban, à Univ. Paris Est - Créteil au LISA (UMR CNRS) chez Dr. Agnès Perrin et Dr. Jean-Michel Hartmann). De retour à Prague et jusqu'à 2014, il a travaillé en tant que MCf dans le Département de chimie analytique à ICT Prague chez Prof. Štěpán Urban et s'intéressait aussi à la pédagogie (Licence en spécialisation en pédagogie, à ICT Prague). Il enseigne au lycée Jan Neruda depuis 2014.
Depuis la jeunesse il s'adonne à la photographie, au zazen et aux balades dans les terrains et paisibles et ardus.

Magdalena Kučerová

Narodila se roku 1979 v Praze. V roce 1999 skládá francouzsko-českou maturitu na Gymnáziu Jana Nerudy.Následuje studium oboru Lettres Modernes na univerzitě Paris IV – Sorbonne a studium oboru francouzská filologie na Filozofické fakultě UK. V průběhu studia získává různé pracovní zkušenosti při hlídání francouzských dětí, učení češtiny pro cizince, práci v cestovní kanceláři, přípravě mezinárodních kongresů apod. Zakládá občanské sdružení Spolu-Ensemble, které organizuje volnočasové aktivity francouzských a českých dětí z Prahy. Posléze učí francouzštinu na gymnáziu Nad Alejí (Praha) a v různých jazykových školách.

V roce 2006 se stává učitelkou francouzštiny na Gymnáziu Jana Nerudy.Odchází na mateřskou dovolenou. Má dva syny.
V současné době učí opět na Gymnáziu Jana Nerudy a je studentkou doktorského studia oboru francouzská literatura na FFUK.
Zájmy: příroda, hudba (zejména zpěv), poezie

Elle est née en 1979 à Prague.
En 1999 elle passe le bac franco-tchèque au lycée Jan Neruda de Prague.
Ensuite elle fait les études des Lettres Modernes à l´Université Paris IV – Sorbonne et de la Philologie française à la faculté des Lettres à l´Université Charles de Prague. Pendant ses études elle acquiert les premières expériences professionnelles : garde d´enfant, enseignement du tchèque aux étrangers, travail à l´agence de voyage, préparation des congrès internationaux etc. Elle fonde l´association Spolu-Ensemble qui organise des activités extrascolaires pour les enfants français et tchèques de Prague. Elle enseigne le français au lycée Nad Alejí et dans les écoles de langues diverses. En 2006 elle devient professeur de français à la section bilingue du lycée Jan Neruda. Elle part en congé de maternité. Elle a deux fils.Actuellement elle reprend son travail au lycée Jan Neruda et elle est étudiante en doctorat à la faculté des Lettres de l´Université Charles.
Loisirs : la nature, la musique (notamment le chant), la poésie

Marie-Anne Maršálek

Originaire de Fontainebleau (77). Etudes supérieures en classes préparatoires littéraires au lycée Fénelon (Paris Ve), ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de la Rue d'Ulm et du Conservatoire National de Musique de Danse de Paris. Agrégée de Musique et Musicologie, a enseigné à l'Université Rennes 2 pendant 3 ans. Doctorante à l'Université Rennes 2 et à la Hochschule für Musik und Tanz de Köln. A passé un an en tant que lectrice de français à Chicago avant de s'installer à Prague. Maman d'une petite fille née en avril 2015. Lecture, longue pratique du piano et de la musique de chambre.

Christelle Pagani

Originaire de Montceau-les-Mines en Bourgogne (France).
Etudes supérieures d’abord au lycée Carnot de Dijon (et rencontre avec des élèves de la section tchèque) puis à l’université Jean Moulin de Lyon.
Professeur de français en Franche-Comté puis en Bourgogne, dans différents collèges et lycées, pendant dix ans ; parallèlement, pratique du théâtre en amateur à Chalon-sur-Saône.
Arrivée à la section bilingue du lycée Jan Neruda, à Prague, en août 2011.

Jana Parobková

narozena v Lounech

vzdělání: Přírodovědecká fakulta UK, obor chemie-fyzika, rigorozní zkouška z chemie, RNDr.

praxe: od r.1987 učí chemii na Gymnáziu Jana Nerudy, od r. 2000 vyučuje chemii též v bilingvní sekci francouzsky, od r. 1997 do odchodu na mateřskou dovolenou v r. 2008 působila jako předseda předmětové komise chemie-biologie-zeměpis, od promoce odborně spolupracuje s katedrou didaktiky Př.f.UK.

volný čas: pětiletý syn:-), umění, rekreační sport

née a´ Louny

Etudes: Faculté des Sciences naturelles de l´Université Charles a Prague, spécialisation chimie – physique, these de doctorat - RNDr.

Activités professionnelles: depuis1987 enseignement de chimie au lycée Jan Neruda a Prague - depuis 2000 aussi en francais a la section bilingue, depuis 1997 jusqu´en 2008 /départ au congé de maternité/ responsable de la section chimie – biologie – géographie, coopération professionnelle avec la Faculté des Sciences naturelles

Loisirs: fils de 5ans:-), culture, sport

Alena Plášková

Od svých patnácti let je spojena s gymnáziem Jana Nerudy. Po ukončení studia historie a českého jazyka na filozofické fakultě Univerzity Karlovy se do gymnázia vrátila jako učitelka a vedoucí dramatického souboru, který vedla sedm let. Díky dlouhodobé stáži ve Francii učí od vzniku bilingvní sekce dějepis ve francouzštině. V poslední době pracuje na částečný úvazek také na Lycée francais de Prague.

Depuis quinze ans est liée avec le lycée Jean Neruda. Après des études de l' histoire et de la langue tchèque à la faculté des lettres de l' Université Charles, elle est revenue au lycée comme enseignante et pendant les sept premières années elle fut aussi le chef de l'ensemble théâtral.Grâce au stage de longue durée en France elle enseigne depuis la naissance de la section billingue l' histoire en français. Ces derniers temps elle travaille à temps partiel aussi au Lycée français de Prague.

Marie Šantrůčková

Vystudovala jsem zeměpis a francouzštinu na Přírodovědecké fakultě a na Filosofické fakultě University Karlovy. Tuto aprobaci jsem se rozhodla využít, když byla v roce 199O založena bilingvní česko - francouzská sekce na Gymnáziu Jana Nerudy. Dříve jsem pracovala v zahraničním odboru Akademie věd. Na biligvní sekci tedy vyučuji od jejího počátku a průběžně jsem absolvovala několik stáží ve Francii. Vyučuji zeměpis francouzsky i česky a převážně v bilingvních třídách.

J'ai étudié la géographie et le francais à la Faculté des Sciences et à la Faculté des Lettres de l'Université Charles à Prague. Grâce à cette qualification, j'ai décidé de profiter de l'occasion pour enseigner dans la section bilingue qui a été ouverte au Lycée Jan Neruda en 1990. Avant cette année j'ai travaillé dans le département des relations avec l'étranger de l'Académie des Sciences. J'enseigne dans la section bilingue depuis son début et parallèlement j'ai participé à plusieurs stages en France. J'enseigne la géographie en français et aussi en tchèque surtout dans les classes bilingues.

Jaroslav Tomeš


Narozen 1981 v Klatovech.
Vzdělání: 6.ZŠ Jablonec n. Nisou, Gymnázium Dr. Randy Jablonec n. Nisou 1991-99 (všeobecné). Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze 1999 - 2006 (obor tělesná výchova – zeměpis), specializace sporty v přírodě.
Praxe: Učitel na Gymnáziu Jana Nerudy od září 2004: zeměpis, zeměpisný seminář, tělesná výchova, sportovní kurzy, turnaje a soutěže.
Volný čas: Plný sportu (běh, orientační běh, míčové hry), cestování (vysokohorská turistika), pořádání dobrodružných a sportovních akcí pro mládež, četba, příprava geografických her. Spolupráce s PřF UK (didaktika geografie) a Pražským mezinárodním maratonem (trenér).

Né en 1981 dans Klatovy.
Formation: 6e école fondamentale de Jablonec N. Nisou, Lycée Dr. Randy Jablonec n. Nisou (général). Faculté de formation physique et sport à l´Université Charles de Prague (spécialisé dans les sport dans la nature).
Expérience professionnelle: Depuis septembre 2004 enseigne au Lycée Neruda, professeur de géographie, séminaire de géographie, sport, cours de sport. Loisirs: Sport (courir, course d´orientation, jeux de balle), fait de la randonnée, organise des séjours d'aventure et sportives pour les jeunes, la lecture, prépare les jeux géographiques. Coopération avec la Faculté des sciences naturelles (didactique de la géographie) et le Marathon International de Prague (entraineur).

Zuzana Wienerová

Narozena v Českých Budějovicích
Vzdělání: 1. a 2.třída ZDŠ Josefská, 3.-9.třída ZDŠ Ostrovní ( třídy s rozšířenou výukou francouzštiny ); Gymnázium Jana Nerudy, humanitní třída s rozšířenou výukou francouzštiny; Filosofická fakulta UK, obor učitelství ruština-dějepis; rigorózní zkouška z historie, PhDr; Všeobecná státní zkouška z francouzštiny
Praxe: Na GJN od roku 1983, od roku 1991 působí jako učitelka dějepisu na bilingvní sekci, léta působila jako vedoucí této sekce, pak jako zástupkyně ředitele školy a nyní jako ředitelka školy. 
Záliby: Výtvarné umění, hudba, tanec a ráda relaxuje při šití, háčkování a zejména tvorbě patchworku; v létě si ráda zahraje tenis.

Zdenka Zápotocká

Spécialisation: francais-allemand
Etudes: lycée francais de Viennes (3 ans), Université de Vienne ( l an), Université Charles de Prague (4 ans)
Activités professionnelles: enseignement de langues aux lycées "Prosek" et "Gymnázim Jana Nerudy"
Loisirs: voyages, musique, littérature

Photo d'une partie de l'équipe

alt