Profesorský sbor

Zelený Václav– první ředitel školy, literární historik, aktivní organizátor českého národního života, spoluautor několika ročníků almanachu Máj, poslanec Zemského sněmu, přítel Fr. Palackého
Pokorný Martin– druhý ředitel školy, významný matematik
a technolog, autor vědeckých a populárních publikací, spoluzakladatel českého pojišťovnictví
Augustin František– první profesor meteorologie a klimatologie na UK,zakladatel české klimatologie, zasloužil se o vybudování observatoře na Petříně
Bidlo Jaroslav– profesor UK, historik, autor děl především z historie Jednoty bratrské
Foustka Břetislav– sociolog, zabýval se sociální politikou, etikou a sociální psychologií
Bydžovský Bohumil– akademik, profesor a rektor UK, významný matematik
Frinta Antonín– profesor UK, český slavista, autor publikací o češtině a slovanské jazykovědě
Mathesius Vilém– první profesor anglistiky na UK, rektor UK, zabýval se mluvnicí, fonologií a stylistikou češtiny a angličtiny
Novák Arne– profesor na univerzitě v Brně, významný literární teoretik a kritik, autor mnoha článků a publikací
Krejčí Jan– profesor UK, zakladatel české geologie, autor prací o geologii Čech 
Lexa František– profesor UK, člen ČSAV, významný český egyptolog, zakladatel české egyptologie,
autor řady publikací z tohoto oboru
Novák Prokop– spoluzakladatel českého těsnopisu
Podlaha Antonín– církevní historik a editor, autor publikací z této oblasti
Wirth Zdeněk– akademik ČSAV, historik umění a velký znalec Prahy, organizátor památkové péče, významně činný
v Klubu za starou Prahu, autor děl o uměleckých slozích a památkách
Burian František– profesor UK, akademik, jeden ze zakladatelů světové plastické chirurgie, založil první kliniku
plastické chirurgie u nás (jmenován též mezi absolventy školy).
Foerster Josef Bohuslav– profesor pražské konzervatoře, prezident České akademie věd a umění,
hudební skladatel (opery, symfonické básně, písně aj.)
Autor řady kritických statí, článků a esejí o hudbě
Patočka Jan– filozof, významný interpret antické filozofie, překladatelský inspirátor, obsahový tvůrce
a jeden z prvních mluvčích Charty 77
Havlíček Jan– v době německé okupace pedagogicky a politicky činný v Anglii
Palouš Radim– filozof, rektor UK (1990 – 1994), představitel nekonformní kultury a hnutí za občanská práva